ரசீது வரையறை மற்றும் பொருள் காலின்ஸ் தமிழ் அகராதி

உள்ளன பயன்படுத்தப்படும் என்று எப்படி பற்றி பேச ஏதாவது வெளியே பகிர்ந்து அல்லது பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒவ்வொரு உள்ளன, ஒவ்வொரு, ஒன்று, மற்றும் எந்த. ஒவ்வொரு சி. உள்ளன என்று வார்த்தைகள் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்றாக மற்றும் புத்திசாலித்தனமான வழங்கும் இயற்கை ஒலி மொழி உங்கள் பேச்சு மற்றும் எழுத்து. என்பதை நீங்கள் தேடி ஒரு குறுக்கெழுத்து புதிர், ஒரு விரிவான கையேடு கட்டி முடிச்சு, அல்லது குறிப்புகள் எழுதி சரியான கல்லூரி கட்டுரை, ஹார்ப்பர் குறிப்பு நீங்கள் விவாதிக்கப்படுகின்றன அனைத்து உங்கள் ஆய்வு தேவை. எங்கள் புதிய ஆன்லைன் மொழிகளை பள்ளிகள் வழங்கும் ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் அதற்கான சூழல் குழந்தைகள். மற்றும் அனைத்து சிறந்த, அதன் விளம்பர இலவச உள்ளது, எனவே இப்போது பதிவு மற்றும் பயன்படுத்தி தொடங்க வீட்டில் அல்லது வகுப்பறை. நாங்கள் கிட்டத்தட்ட பட்டியலில் இருந்து வார்த்தைகள் தலைப்புகள் வர்கள் என வகையான பட்டாம்பூச்சிகள், ஜாக்கெட்டுகள்,