வலைத்தளங்களில் வழக்கறிஞர்கள்வலைத்தளத்தில் வழக்கறிஞர்கள்

முதல், மிகவும் கடினமான சுயாதீன கற்றல் சட்டமன்ற இலக்கியம். நமது சட்டங்கள் குழப்பி மற்றும் தீய, எனவே இந்த பாதை இடைவிடாத மற்றும் எதிர்பாராத. ஆனால் இங்கே நீங்கள் முற்றிலும் சுயாதீனமான.

இரண்டாவது வழி எளிதாக இருக்கிறது – வலை தேட அல்லது காகித பதிவுகள் ஆலோசனை உங்கள் பிரச்சினை. இங்கே நீங்கள் சந்திப்பதில்லை சட்டம் கொண்டு, ஆனால் ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட வடிவம். நீங்கள் ஏதாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று.

மூன்றாவது வழி, மிகவும் போதுமான உள்ளது, ஆனால் தேவைப்படும் அழைக்கப்படும் செலவுகள் – ஆலோசனை ஒரு வழக்கறிஞர்.

இறுதியாக, நான்காவது, ரஷியன் மக்கள் வழி ஆலோசனை «அறிவு» மக்கள் (அண்டை, நண்பர்கள், சக, மக்கள் வரிசையில் ஒரு நோட்டரி பொது, ஆமாம், யாரும், என்றால் மட்டுமே அவர் தெரியும்). இலவச தனிப்பட்ட அனுபவம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான உள்ளது.