சட்ட ஆலோசனை ஆன்லைன் கடிகாரம் சுற்றி


சட்ட ஆலோசனை ஆன்லைன் கடிகாரம் சுற்றி

ஆலோசனை ஒன்று இருக்க முடியும், முழு நேர (கூட்டம் வழக்கறிஞர்) மற்றும் கடித — மின்னஞ்சல் வழியாக, தொலைபேசியில்

எனினும், ஒரு விதி என்று, அனைத்து வகையான கடித ஆலோசனை எப்படியோ குறைக்கப்பட்டது உள் ஆலோசனை, வழக்கறிஞர், மின்னஞ்சல் அல்லது தொலைபேசி வழக்கறிஞர் முடியாது நீண்ட மற்றும் சிந்தனையுடன் விவாதிக்க உங்கள் பிரச்சினையை ஆராய, உங்கள் ஆவணங்கள்.

வடிவம் ஒரு தொலைபேசி உரையாடல் அல்லது கடித உள்ளது, பொருத்தமான மட்டுமே பயணிகள்: உங்கள் வழக்கறிஞர், வழக்கறிஞர் உங்கள் பிரச்சனை. தொலைபேசியில் வழக்கறிஞர், உதாரணமாக, வாய்ப்பு உள்ளது சுருக்கமாக பதில் — அது உங்கள் பிரச்சினையை சமாளிக்க அல்லது இல்லை, இருக்க முடியும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது»அளவில் பிரச்சனை,»மற்றும் ஏற்பாடு செய்ய நேரம் மற்றும் இடத்தில் உங்கள் கூட்டம் வழக்கறிஞர்.

மின்னஞ்சல் வழக்கறிஞர் கொடுக்க முடியும், இன்னும் சில விரிவான பதில், அடிக்கடி பிரச்சனை உரையாற்றினார், அதனால் வழக்கறிஞர் மட்டும் பொறுப்பு என்றால், அவர் எனக்கு உதவ முடியும் இந்த விஷயம், ஆனால் சில நேரங்களில் கேட்கும் ந் கேள்விகள் என்று வாடிக்கையாளர் மற்றும் வழக்கறிஞர் முழுமையாக தயார் ஆலோசனை ஒரு தனிப்பட்ட கூட்டம்.

தயார் உடனடியாக உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று வழக்கறிஞர் இருக்க சாத்தியமில்லை சந்திக்க தயாராக கொண்டு, நீங்கள்»இப்போது», என்றாலும் இந்த விருப்பத்தை ஒதுக்கி உள்ளது. எனினும், ஒரு வழக்கறிஞர், திட்டமிட்ட அவரது வேலை அட்டவணை நாட்கள் முன்னால், இது, நிச்சயமாக, நீங்கள் எப்போதும் கண்டுபிடிக்க ஒரு இலவச»சாளரம்»சந்திக்கும் பொருட்டு, நீங்கள்.

கூட்டம் நடைபெறும் என, பார், மற்றும் ஒரு வசதியான நடுநிலை இடம் (போன்ற ஒரு கபே) நியமனம் மூலம் ஒரு வழக்கறிஞர்

ஒரு பயணம் ஒரு வழக்கறிஞர் உங்கள் வசிக்கும் இடத்தில் ஒதுக்கி உள்ளது தேவைகளுக்கு ஏற்ப குறியீடு நெறிமுறைகள் ஒரு வழக்கறிஞர்